Privacy Statement | DPS Simply
Privacy Statement


Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van DPS Simply of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Dagmara Peters

Onderneming: DPS Simply

Postadres: Brummelhof 37, 7045 AB Azewijn Nederland

Bezoekadres: Raphaëlstraat 1, 7031 BA Wehl Nederland

E-mailadres: info@dpssimply.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 314 32 55 46

KvK-nummer: 09170601

DPS Simply is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. DPS Simply is verantwoordelijke in de zin van de AVG. DPS Simply is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens DPS Simply, waaronder www.dpssimply.nl.

DPS Simply verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door DPS Simply opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door DPS Simply. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor DPS Simply om de overeenkomst uit te voeren.

DPS Simply gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt DPS Simply altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor je ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk jouw gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door DPS Simply worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: jouw naam, adres postcode woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
  • voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): jouw voornaam en e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor je te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@dpsimply.nl.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 1 jaar na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan DPS Simply gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor DPS Simply, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maak DPS Simply gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. De externe boekhouder is Visma Online en P. van de Putte Administratiekantoor.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt DPS Simply gebruik van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider. De externe e-mail service provider is MailPoet.

Het staat DPS Simply vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van DPS Simply ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van DPS Simply. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van DPS Simply. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van DPS Simply;

DPS Simply
Raphaëlstraat 1
7031 BA Wehl
Disclaimer
Privacy Statement
Algemene Voorwaarden
Copyright 2018 DPS Simply All rights reserved
DPS Simply

Neem controle over je leven met de gratis tools!

Je bent hier omdat je op zoek bent naar antwoorden en ik heb geen kant-en-klare antwoorden voor je maar wel vragen die je helpen om de juiste antwoorden te vinden. 

Ik ga akkoord met de Privacy Policy

Kijk nog even in je mail- of spambox om je aanmelding te bevestigen!