Privacy Statement


De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website dpssimply.nl bezoekt en bestellingen en/of diensten afneemt van DPS Simply.

Beheer
De website dpssimply.nl is eigendom van DPS Simply en staat onder beheer van Hostingbaas voor de domein en Zenbox en WordPress voor de website. De contactgegevens van DPS Simply  zijn te vinden op voornoemde website.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van DPS Simply of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven of indien je contact opneemt met DPS Simply. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Dagmara Peters

Onderneming: DPS Simply

Postadres: Brummelhof 37, 7045 AB Azewijn Nederland

Bezoekadres: Raphaëlstraat 1, 7031 BA Wehl Nederland

E-mailadres: info@dpssimply.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 314 32 55 46

KvK-nummer: 09170601

Gegevens van bezoekers

 1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan dpssimply.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 2. Hostingbaas, Zenbox en WordPress zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doen dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van DPS Simply.

Cookies

 1. dpssimply.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan dpssimply.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
 2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 4. dpssimply.nl maakt gebruik van Analytics cookies van Google Analytics en Hotjar waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.
 5. dpssimply.nl maakt gebruik van Marketing cookies. Met deze cookies kan jouw surfgedrag worden gemonitord door advertenties waardoor DPS Simply advertenties kan tonen op basis van jouw interessen en surfgedrag.

Lees meer over cookies in mijn Cookie Statement

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij DPS Simply, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer
DPS Simply is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Bestellingen

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij DPS Simply.

Gegevens die door de klant verstrekt worden

DPS Simply kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Het verwerken van de bestelling.
 2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan DPS Simply denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 4. Gegevens verstrekken aan derden:
  Gegevens die door de klant aan DPS Simply zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan DPS Simply verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering. DPS Simply kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door DPS Simply voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Verantwoordelijkheid naleving AVG

DPS Simply is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. DPS Simply is verantwoordelijke in de zin van de AVG. DPS Simply is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens DPS Simply, waaronder www.dpssimply.nl.

DPS Simply verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door DPS Simply opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door DPS Simply. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor DPS Simply om de overeenkomst uit te voeren.

DPS Simply gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt DPS Simply altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor je ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk jouw gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door DPS Simply worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:

 • voor het maken van afspraken: jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • voor het versturen van e-mails: jouw naam en e-mailadres
 • voor de uitvoering van de overeenkomst: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
 • voor de uitvoering van de behandelovereenkomst: jouw achternaam, roepnaam, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, medische klachten, voorgeschiedenis, huisarts, behandelaar en evt. polisnummer;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en evt. polisnummer;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: jouw naam, adres postcode woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): jouw voornaam en e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor je te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@dpsimply.nl.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten;
 • in het geval van het maken van afspraken: 1 jaar
 • in het geval van versturen van e-mails: 1 jaar
 • in het geval van medische- en/of  zorggegevens: 20 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 1 jaar na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Externe partijen

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan DPS Simply gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor DPS Simply, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het maken van afspraken maakt DPS Simply gebruik van Google Calendar en/of SuperSaas. Gegevens die worden verwerkt zijn voornaam en e-mailadres.

Voor het verwerken van betalingen maakt DPS Simply gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. De externe boekhouder is Visma Online en P. van de Putte Administratiekantoor.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt DPS Simply gebruik van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider. De externe e-mail service provider is MailPoet.

Voor het beheer van de website maakt DPS Simply gebruik van diensten van MD Webbureau en Origami Effect Ltd. Ze hebben inzage in de persoonsgegevens m.b.t. de nieuwsbrief.

Het staat DPS Simply vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van DPS Simply ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van DPS Simply. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van DPS Simply. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van DPS Simply;

Laatst gewijzigd op 08-01-2020